خوشحالی فرانک اشتاین مایر؛ وزیرخارجه آلمان از پیروزی تیم فوتبال آلمان