#عکاسی

قدیمی ترین عکس رنگی از خیابان ولیعصر تهران- سال  ۱۳۳۹